Praktisk informasjon

Her kommer litt informasjon som kan være greit å ha med seg.

  • Barnehagens åpningstid er 07.00-17.00. KVisthula, vår utebase, har åpningstid  Kl:07.30-16.30      Dersom barnet ikke kommer, ring å gi beskjed før kl 09.00
  • Kjernetida i barnehagen er 09.00-15.00
  • Frokost spises mellom 07.00-09.00. Leveres barnet etter 09.00, må det ha spist.
  • I løpet av hvert barnehageår har hver familie ansvar for å utføre 6 dugnadstimer. For de timene man ikke dekker opp, vil man bli fakturert 500,- pr time.
  • Er ikke barnet i form til å være ute, må det holdes hjemme.
  • Alt av klær og ustyr som ligger i hylla i gangen, tas med hjem eller legges i tøyposen som henger på knaggen under, hver fredag, slik at hyllene blir skikkelig vaska.
  • Når det gjelder invitasjoner til bursdag, så oppfordrer vi til at barnet inviterer de som er like gamle som seg selv, enten alle jentene, alle guttene eller alle sammen. Ovsersikt over de barna som er like gamle, får dere ved å spørre på avdelinga! Invitasjonene legges i hylla til barnet. Om ikke alle på gruppa blir invitert, ønsker vi at utdeling av invitasjoner skjer privat!
  • Viktig at barnet har nok skifteklær til all slags vær i barnehagen.
  • Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og barnehagen holder da stengt. Disse datoene står på fremsiden på hjemmesida og det kommer på mnd planene.
  • Barnet skal ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Melding om når ferien tas ut, m å være gitt barnehagen innen 30.april.