Uteliv

Vi har valgt å trekke inn vårt fokus på fagområdene; kropp/bevegelse/helse, natur/miljø/teknikk og nærmiljø/samfunn. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna seg selv å kjenne. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for en sunn kropp. Naturen gir alle variasjoner som barna trenger for å utvikle seg fysisk. Den fysiske utfoldelsen har et stort rom og det ligger mye læring i naturen.