Visjon og motto

Vi har følgende slagord; "Trivsel, lek og glede - Dalgårdtunet barnehage er stedet!" Dalgårdtunet skal være en god barnehage preget av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og ansatte. Vi vil utvikle glade barn med engasjement, omstillingsevne og tro på seg selv. Dalgårdtunet skal være en god plass å være, alle skal føle seg velkomne. Foreldrene skal være trygge på at deres barn skal bli ivaretatt og opplever trygghet, omsorg og tilhørighet.